درباره ما

درباره ما

پس از سالها فعالیت در حوزه واردات محصولات شیلین الکتریک بر آن شدیم تا با همراهی جمعی از بزرگان بازار برق و تکیه بر توانمندی مهندسان داخلی و حمایت شرکای خارجی خود گامی جدید در جهت واردات، مونتاژ و تولید بر اساس زنجیره تامین این محصولات بر داریم، “شیل ایران تبلور این تفکر است”.
اعتقاد ما …. یک محصول نهایی برتر
ما در شیل ایران به زنجیره تامین کالا، جهت ارایه یک محصول نهایی برتر معتقدیم و در این راستا با بهترین کارخانجات تولیدی و دانش بنیان تایوانی، چینی، ایرانی و موسسات استـــاندارد جهانی همکاری می کنیم.
شیل ایران مجهز به یکی از بهترین و پیشرفته ترین خطوط تست و آزمایشگاهی است که با استفاده از این امکانات سعی بر آن دارد تا یک محصول نهایی برتر را روانه بازار منطقه نماید و بخشی از رسالت خود را در راستای خودکفایی صنعت برق کشورمان به انجام رساند.