دسته: دسته‌بندی نشده

تعاریف اختصاری در کلید های اتوماتیک

تعاریف اختصاری در کلید های اتوماتیک

طبقه مصرف A : کليد هايي که بدون تاخير زماني در مدار مورد استفاده قرار مي گيرند مانند کليد هاي اتوماتيک فشار ضعيف کمپکت . طبقه مصرف B : کليد هايي که داراي قدرت قطع اتصال کوتاه بالا بوده و داراي يک تاخير زماني کوتاه مدت و جريان نامي قابل […]